13 Ιουν 2011

και προχωρουσα.....

Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά

κάμε να σ' ανταμώσω......
κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες